Translate


Баннер

Интернет реклама

Баннер

Шукати в цьому блозі

середа, 19 грудня 2012 р.

Новації податкового законодавства, що набувають чинності з 1 січня 2013 рокуЗ початку нового року зазнає змін низка податкових норм, що стосуютьсяадміністрування податку на прибуток підприємств, спрощеної системи оподаткування, податку на доходи фізичних осіб та інших податків і зборів.

 Податок на прибуток підприємств.

- З 1 січня 2013 року ставка податку на прибуток підприємств становитиме 19%.
- Починаючи з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, з метою розвитку вітчизняної індустрії програмної продукції, строком  на 10 років суб’єктам індустрії програмної продукції надається пільга в оподаткуванні. Зокрема, такі платники податків нараховуватимуть податок на прибуток, отриманий від економічної діяльності в цій сфері, за ставкою 5%. При цьому, суб’єкт господарювання вважатиметься суб’єктом індустрії програмної продукції, якщо протягом попередніх чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів сукупно одночасно відповідатиме визначеним Податковим кодексом критеріям.
- З 2013 року податок на прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проектів суб’єктами господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою  створення нових робочих місць”, оподатковується за ставкою 0 відсотків. При цьому, суб’єкти господарювання під  час реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки  податок на прибуток підприємств  обчислюють з урахуванням певних особливостей, визначених підрозділом 3 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу.
- Ще однією новацією є врахування у звітності платників податку на прибуток підприємств податкових різниць, тобто різниць, котрі виникають між оцінкою та критеріями визначення доходів, витрат, активів і зобов’язань за правилами бухгалтерського й податкового обліку.
- З 1 січня 2013 року набирає чинності ст. 39 Податкового кодексу України, яка встановлює методи визначення та порядок застосування звичайної ціни. Дана стаття містить докладний опис методів визначення звичайної ціни, а також визначає, коли застосування звичайної ціни — обов’язкове (операції із пов’язаними особами, бартерні операції, операції з платниками, які перебувають на спеціальних режимах оподаткування). Перелік не є виключним, тому звичайні ціни можуть застосовуватися і в інших випадках, встановлених законом.
- З 1 січня 2013 року кардинально змінюється порядок подання податкової звітності та сплати податкових зобов’язань з податку  на прибуток. Зокрема, передбачено, що платники податку на прибуток з доходом за попередній рік понад 10 млн. грн. щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації. При цьому встановлено, що платники податку на прибуток підприємств, які  починаючи з 2013 року подають річну  податкову декларацію відповідно до пункту 57.1 статті 57 цього Кодексу, сплачують у січні – лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за 9 місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Новости

Прихильники

Мій список блогів